כותרת
> C;
1/1

East West

Varda Carmeli, Raz Degan and Cristiano Merra, East West Gallery,  Milano
Varda Carmeli, Raz Degan and Cristiano Merra, East West Gallery, Milano

EAST WEST GALLERY, Milano, Italy, February, 2003

With Raz Degan and Cristiano Merra.