כותרת
> C;
1/1

in de 30'- Museo Gilardi'

In de 30, Luxor Theater, Roterdam, Holland, 2002
Museo Gilardi (Toscana, Italy); Music: Ger Otte; Singer: Pia Dowes; Costumes: Giorgio Armani. Setting: Varda Carmeli